Get Adobe Flash player

Chronologia inwestycji ogrzewania i remontu kościoła

KURÓW MIASTO PIRAMOWICZA

Wszyscy Dobrodzieje i Darczyńcy z kraju oraz z zagranicy, którzy chcieliby wspomóc naszą wspólną inwestycję, mogą wpłacać ofiary na poniższy rachunek: 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP i Św. Michała Archanioła
ul. Lubelska 6, 24-170 KURÓW
78 8732 0000 0000 6510 2000 0001
Dla osób dokonujących przelewów z zagranicy:
Swift Code: POLUPLPR
IBAN: PL 
 
 
4.07.2019. Ustawiono rusztowania w celu pomalowania ankrów spinajacych ściany zewnętrzne.
06.06.2019. Trwają poprawki kosmetyczne wybranych fragmentów. Porządkowanie pomieszczenia za organami.
IMG_20190606_104017.jpgIMG_20190606_103935.jpgIMG_20190606_104032.jpgIMG_20190606_103958.jpg
14.05.2019. Dobiega końca tynkowanie nowego stropu oraz ścian w kruchcie. Trwa przygotowanie podłoża w prawej nawie.
DSC00811.JPGDSC00809.JPGDSC00808.JPGDSC00812.JPG
07.05.2019. Trwa rozbiórka rusztowań w nawie głównej.
IMG_20190508_065706.jpgIMG_20190508_065727.jpg
29.04.2019.  Dobiega końca malowanie na zachowanych konturach główek Serafinów we wnękach okiennych (8 główek nad nawą główną oraz 4 nad prezbiterium, gdzie ich wzrok skierowany został na tabernakulum). Wokół obydwu rozet na suficie domalowano listki akantu.
IMG_20190429_095448.jpgIMG_20190429_093326.jpgIMG_20190429_095505.jpgIMG_20190429_095526.jpg
 
06.04.2019. Po wybraniu przez konserwatorów barw ścian (stara biel, żółcień piastowski, róż angielski) odpowiednich dla epoki baroku, trwa ich malowanie. Po zakńczeniu prac na najwyższym poziomie (domalowane zostaną jeszcze ręcznie elementy we wnękach okiennych), malowana jest lewa nawa.
IMG_20190406_110401.jpgIMG_20190406_105950.jpgIMG_20190406_110340.jpgIMG_20190406_110351.jpg
 
27 lutego 2019.Trwaja prace na sklepieniu. Po scaleniu pęknięć stalowymi spiralnymi prętami, kładziona jest warstwa tynku będąca podłożem dla farby.
IMG_20190227_150223.jpgIMG_20190227_150135.jpgIMG_20190227_150604.jpgIMG_20190227_150320.jpgIMG_20190227_152303.jpg
13 lutego 2019. Wykonawca zapoznał Radnych z aktualnym stanem prac w kościele. Dokonano ustaleń dotyczących remontu wspólnie z obecnymi  konserwatorami zabytków.
 
12 lutego 2019. Równocześnie trwają prace na srodkowym poziomie rusztowań.

 
11 lutego 2019. Po zakończeniu montażu rusztowań, na ich najwyższym poziomie trwają prace oczyszczania sklepienia. Wyłoniło się wiele niewidocznych z dołu pęknięć.

29 stycznia 2018. Trwały prace związane z budową rusztowania. Przewidywana ilość zużytego drewna - ok. 37 m.
 
22 stycznia 2019. Testowano sprowadzone na czas remontu organy.
 
19 stycznia 2019. Kontynuacja prac. Od niedzieli wyłączona zostanie z użytkowania lewa nawa oraz chór.

18 stycznia 2019. Rozpoczęto skuwanie tynków do wysokości na której kończy sie wchłanianie wilgoci. Trwa montaż rusztowań.
 
 
 
17 stycznia 2019. Po długotrawłych konsultacjach z konserwatorami, rozpoczęto zabezpieczanie posadzki przed drugim etapem renowacji kościoła (tynki, pęknięcia stropu, malowanie).
 
21 sierpnia 2018. Firma MCP PROJEKT  stworzyła dokumentację fotograficzną pęknięć stropu w prezbiterium. Na jej podstawie powstanie projekt ich zabezpieczenia.
 
 
5 marca 2018. Zakupiliśmy urządzenie do czyszczenia posadzki.
 

 
15 grudnia 2017. Zakończyliśmy montaż mebli w zakrystii.
;
 
13 grudnia 2017. Trwa montaż szaf w zakrystii.
 
 
30 października 2017. Montaż miejsca przewodniczenia.
 
28 października 2017. Wszystkie ławki powróciły do kościoła.
IMG_20171028_093124.jpgIMG_20171028_095016.jpgIMG_20171028_094843.jpgIMG_20171028_095121.jpg
 
27 października 2017. Impregnacja posadzki.
 
6 października 2017. Zmontowanie ołtarza - daru ks. kan. Zbigniewa Sykuta
 
28 września 2017. Zakończenie układania marmuru na schodach przed ołtarzem głównym.
Kończenie tynkowania tynkiem renowacyjnym dolnej części ścian zakrystii (po uprzednim obiciu fragmentów tego wymagających).
 
26 września 2017. Czas na schody przed ołtarzem głównym.
25 września 2017. Trwa doklejanie cokołu.
22 września 2017. Zakonczono montaż klapy.
 
 
21 września 2017. Trwa montaż klapy.
20 września 2017. Montaż klapy na krypcie z pochówkiem ks. Grzegorza Piramowicza.
Kończenie wykładania schodków przed ołtarzem w lewej nawie.
 
15 września 2017. Trwa wklejanie podstopnic schodków przed prazbiterium.
Przedsionek zakrystii wyłożony pozostałym kamieniem olandzkim.
 
13 września 2017. Kończymy wykładanie kamieniem zakrystii.
 
6 września 2017. Rozpoczęliśmy wykładanie kamieniem prezbiterium.
Kończymy wykładanie starym kamieniem fragmentu przed nagrobkiem St. Zbąskiego
 
5 września 2017. Ułożone zostały stopnie schodów do prezbiterium.
Trwa układanie kamienia olandzkiego przed nagrobkiem St. Zbąskiego.
 
31 sierpnia 2017. Dotarły marmurowe płyty do wyłożenia schodów przed prezbiterium i ołtarzami bocznymi.
30 sierpnia 2017. Trwa docinanie płytek przy ścianach i filarach.
Kilka wystających z fundamentów kamieni pozostanie wyeksponowanych.
 
 
29 sierpnia 2017. Najwyższy stopień przy prezbiterium należało skuć o 1 cm. O tyle bowiem jest grubszy kamień zastosowany do wyłożenie schodów.
 
25 sierpnia 2017. Zgodnie z ustaleniami z konserwatorami, wykonaliśmy przeróbkę mensy ołtarza. Składamy serdeczne podziękowanie Panom Czarkowi i Markowi Haba  za nieodpłatne wykonanie prac stolarskich przy ołtarzu głównym.
 
Podczas prac przy przeróbce mensy ołtarza, odnaleźliśmy puszkę zawierającą prawdopodobnie kamień węgielny oraz tekst, pozostawiony tam w okresie jego budowy. Fundator - ks. Szajowski (proboszcz naszej Parafii przed ks. Piramowiczem)
24 sierpnia 2017. Po oczyszczeniu krypty pod prezbiterium, okazało się iż znajduje się tam ceglana posadzka. Decyzją konserwatorów, taka pozostanie.
 
23 sierpnia 2017. Trwaja badania archeologów i antropologów szczątków z krypty przed prezbiterium. Badania w pełni potwierdzają zakładane pochodzenie szczątków.
 
21 sierpnia 2017. Coraz większa część nawy głównej pokryta nową posadzką.
 
17 sierpnia 2017. Podczas kolejnej wizyty konserwatorów, ustaliliśmy szczegóły dalszych prac.
W takich trumnach złożone zostaną szczątki ks. Grzegorza Piramowicza i jego matki.
16 sierpnia 2017. Strażacy z OSP Płonki wynieśli na zewnątrz część ławek.
11 sierpnia 2017. Kontynuacja układania kamienia.
 
8 sierpnia 2017. Rozładunek kamienia. Serdecznie dziękujemy Panu Włodzimierzowi Krzesińskiemu za użyczenie wózka widłowego i pomoc w rozładunku.
 
5 sierpnia 2017. Epitafium poświęcone Baczyńskim przenieśliśmy na nowe miejsce.
Zakończyliśmy tynkowanie filarów również w prawej nawie.
 
29 lipca 2017. Zakończyliśmy tynkowanie filarów w lewej nawie tynkiem renowacyjnym.
24 lipca 2017. Rozpoczęliśmy przenoszenie epitafium poświęcone Baczyńskim z przezbiterium. Zostanie umieszczone na pierwszym filarze w sąsiedztwie krypty z pochówkami tej rodziny.
 
20 lipca 2017. Kontynuacja tynkowania filarów (prawa nawa).
 
18 lipca 2017. Rozpoczęliśmy tynkowanie filarów.
 
15 lipca 2017.
14 liopca 2017. Sensacyjne odkrycie na jednym z filarów tablicy epitafialnej pod ok. 5 cm warstwą tynku. Więcej na http://lublin.tvp.pl/33219200/niezwykle-odkrycie-w-kurowskim-kosciele
 
13 lipca 2017. Zakończyliśmy odkuwanie fialrów w lewej nawie do wysokości lamperii.
 
Rozpoczęliśmy odkuwanie tynku pod przyszły cokół.
 
12 lipca 2017. Rozpoczęliśmy skuwanie tynku z filarów.
9 lipca 2017. Poglądowy widok przyszłej posadzki.
5 lipca 2017. Z właścicielem firmy "Rozpęd" ustaliliśmy, iż skuwanie tynku z filarów rozpoczniemy na początku przyszłego tygodnia.
4 lipca 2017. Podczas wizyty wojewódzkiego konserwatora zabytków, Pana dr Dariusza Kopciowskiego z zespołem, ustaliliśmy ostateczną formę wyeksponowania kamienia olandzkiego, którym wyłożone było prezbiterium (kilka warstw zostanie ułożone przed nagrobkiem St. Zbąskiego), oraz szczegóły dotyczące krypty.
20 marca 2017. Podpisanie umowy na ułożenie posadzki. Wybrano kamień marmurowy.
 
 
 
31 marca 2017. Zuzycie gazu w okresie 28.02 - 31.03: 323 m
28 lutego 2017. Zużycie gazu w okresie 30.01 - 28.02: 636 m3
30 stycznia 2017. Zużycie gazu w okresie 29.12 - 30.01: 782 m3
29 grudnia 2016. Zużycie gazu w okresie 29.11 - 29.12: 632 m3
30 listopada 2016. Rozruch pieca (kalibracja czujników pogodowych). Posadzka zaczyna się nagrzewać !
29 listopada 2016. Podpisanie umowy na dostawę gazu.
3 listopada 2016. Zakończenie montażu pieca.
24 października 2016. Rozpoczęcie montażu pieca.
29 września 2016. Po kilku miesiącach, dzisiejsze poranne Msze św. zostały ponownie odprawione w kościele.
28 września 2016. Ławki i ołtarz z kaplicy powróciły do kościoła (podziękowania dla strażaków). Testowaliśmy różne warianty oświetlenia ołtarza głównego.
26 września 2016. Odsłonięto organy oraz ołtarz główny (górna część oraz boki pozostaną zakryte do końca remontu).
23 września 2016. Rozpoczęto zdejmowanie osłon foliowych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania światyni.
22 września 2016. Trwa końcowy etap łączenia instalacji elektrycznej (w rozdzielnicach i punktach na ścianach).
19 września 2016. Krata została obsadzona.
16 września 2016. Od rana trwa montaż kraty na końcu nawy głównej.
15 września 2016. Trwa tynkowanie bruzd z przewodami.
14 września 2016. Rozpoczęto tynkowanie bruzd z przewodami instalacji elektrycznej. Wprowadzono przewody instalacji elektrycznej do wnętrza krytpy ze szczątkami ks. G. Piramowicza.
13 września 2016. Trwa wymiana instalacji elektrycznej i audio.
8 września 2016. Rozpoczęcie instalacji elektrycznej powżej posadzki (punkty na ścianach).
6 września 2016. Wejście do krypty zostało zabezpieczone do czasu montażu otwieranej klapy (w momencie układania kamienia).
2 września 2016. Rozpoczęto impregnację posadzki środkiem "Litoril".
26 sierpnia 2016. Rozpoczęto odświeżanie i lakierowanie ławek.
25 sierpnia 2016. Trwa przerabianie ławek. Prace polegaja m. in. na usunięciu podestów. W przypadku ogrzewania podłogowego elementy te ograniczałyby konwekcję ciepłego powietrza. Zakładana temperatura posadzki to 150C-200C (w nogi będzie zdecydowanie cieplej), a temperatura powietrza to ok. 100C.
23 sierpnia 2016. Zakończono wylewanie posadzki. Kolejne prace wewnątrz kościoła to dokończenie instalacji elektrycznej, montaż pieca, a nastepnie rozruch instalacji grzewczej.
22 sierpnia 2016 r. Rozpoczęto wylewanie ostatniej warstwy posadzki.

18 sierpnia 2016. Ukośne paski z gąbki wyznaczaja miejsca przyszłych dylatacji w posadzce. Poszczególne pola będa miały powierzchnię 36 m2 . Dzięki  ukośnemu kierunkowi szczelin unikniemy docinania w przyszłości granitowych płyt posadzki (będzie układana w "karo").

Rozpoczęto montaż instalacji elekltrycznej.

IMG_20160819_135629-Resizer-800DF159F00.jpgIMG_20160819_135507-Resizer-800DF159F00.jpgIMG_20160819_135523-Resizer-800DF159F00.jpg

17 sierpnia 2016. Skropliny z pieca kondensacyjnego zostaną odprowadzone do studzienki na zewnątrz kościoła.

16 sierpnia 2016. Zakończono rozkladanie systemu rur grzewczych. Łącznie położonio około 2,5 km rur. W pomieszczeniu zakrystii wymieniona rozdzielnica.

12 sierpnia 2016 r. Kontynuacja rozkładania systemu rur grzewczych, na których zostanie wykonana wylewka.

IMG_20160812_141743.jpgIMG_20160812_141805.jpgIMG_20160812_141636.jpgIMG_20160812_141812.jpgIMG_20160812_141751.jpgIMG_20160812_141756.jpgIMG_20160812_141651.jpg

11 sierpnia 2016. Rozpoczęto układanie rur rozprowadzających ciepło.

9 sierpnia 2016. Ruszył kolejny etap inwestycji. Firma hydrauliczna rozpoczęła rozkładanie kolejnej warstwy izolacyjnej, na której położony zostanie  system rur grzewczych.

4 sierpnia 2016. Zakończyliśmy kolejny etap inwestycji. Wszystkie schodki zostały ponownie wylane. Cała powierzchnia kościoła (łącznie z zakrystią) jest przygotowana do prac realizowanych przez firmę hydrauliczną. Rozpoczęcie tych prac przewidziane jest na połowę przyszłego tygodnia.

W niezbędnych miejscach pozostawiono przepusty na nową instalację elektryczną.

2 sierpnia 2016. Wylano schodki przed ołtarzem w lewej nawie.

1 sierpnia 2016. Zalane betonem schodki przed prezbiterium.

Przygotowano również szalunki do wylania schodków przy bocznych ołtarzach.

29 lipca 2016. Dalszy ciąg przygotowania schodów przed prezbiterium i ołtarzem głównym do ponownego zalania.

Przygotowano dzisiaj również szlunki do wylania schodów przy bocznych ołtarzach.

28 lipca 2016. Całe prezbiterium zostało już wyłożone styrodurem. Schodki przed prezbiterium  częściowo skuto i przygotowano do ponownego zalania.

27 lipca 2016. Do kościoła dotarły płyty styropianowe niemieckiej firmy Rehau, na których zostanie ułożona instalacja grzewcza.

26 lipca 2016. Końcowy etap przygotowania powierzchni przed położeniem instalacji grzewczej. Wypełniane są betonem wszystkie puste miejsca w styrodurze, m. in. wycięte korytarze z rurami.

25 lipca 2016. Przewody grzewcze od rozdzielaczy zostały doprowadzone do pomieszczenia w którym znajdzie się piec (pomieszczenie nad zakrystią).

22 lipca 2016. Wybrane filary zostały obite z przeżartego solą tynku. Kładziony jest na nie tynk renowacyjny.

Wystające sklepienia krypt zmuszają do zastosowania nad nimi cieńszej warstwy izolacji ze styroduru o grubości 4 cm.

21 lipca 2016. Trwa montaż rur doprowadzających ciepło do rozdzielaczy. Zaizolowane rury znajdą się w 8 centrymetrowej warstwie styroduru.

Wszystkie ściany na wysokości przyszłej posadzki są wyrównywane i tynkowane. Zostanie tam umieszczona gąbczasta warstwa tworząca dylatację. Jest to konieczne, aby zapobiec przenoszeniu jakichkolwiek naprężeń ze strony "pracującej" przy zmieniającej sie temperaturze posadzki.

20 lipca 2016. Trwa podłączanie przewodów zasilających instalacji grzewczej do rozdzielaczy. Materiały wykorzystane do instalacji są najwyższej jakości, najbardziej renomowanych firm niemieckich. Ich wysoka jakość jest gwarancją bezawaryjnej pracy nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

19 lipca 2016. Rozpoczęcie układania instalacji grzewczej.

18 lipca 2016. Rozpoczęto rozkładanie na betonowej wylewce czarnej folii izolacyjnej, a na niej styroduru.

Firma hydrauliczna rozpoczęła montaż rozdzielnic na filarach (projekt przewiduje 2 rozdzielnice na filarach + 1 rozdzielnica w zakrystii).

15 lipca 2016. Trwa proces schnięcia betonowej wylewki. Wykonano zbrojenie wieńcowe pod klapę krypty z pochówkiem ks. Piramowicza.

14 lipca 2016. Boczne krypty zostały ostatecznie zasklepione.

13 lipca 2016. O godzinie 10.00 cała powierzchnia kościoła została pokryta warstwą chudego betonu. Rozpoczęto prace przy zasklepianiu bocznych krypt (szalunek, zbrojenie).

12 lipca 2016. Rozpoczęto wylewanie chudego betonu na całej powierzchni kościoła.

O godzinie 13.00 na znacznej części kościoła zalegał już zagęszczony beton.

7 lipca 2016. Zakończono przygotowanie podłoża pod wylewanie suchego betonu na całej powierzchni kościoła. Wylewanie odbędzie się w poniedziałek i wtorek. Krypty zostaną zasklepione w kolejnym etapie. Prace przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem czasowym.

5 lipca 2016. Trwa końcowy etap zagęszczania podsypki pod betonową wylewkę.

30 czerwca 2016. Najistotniejsze decyzje zespołu archeologów z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego:krypta ze szczątkami ks. G. Piramowicza zostanie przykryta klapą, zaś wejścia do pozostałych krypt zostaną zasklepione. Odkryte fragmenty podmurówek i fundamentów zostaną zdemontowane w stopniu umożliwiajacym realizację projektu ogrzewania.

Trwa zalecony demontaż fragmentów starych fundamentów.

29 czerwca 2016. W południe rozpoczęła się druga wizyta zespołu archeologów. Przekazane  zostaną ostateczne zalecenia.

Rozpoczęto nawożenie piachu do lewej nawy.

28 czerwca 2016. Trwa ustalanie chronologii stykających się murów w węźle archeologicznym przy pierwszym filarze prawej nawy. W środę  kolejna wizyta archeologów z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego i zapewne przedstawienie ostatecznych zaleceń.

Zakończono doprowadzanie gazu na północną ścianę kościoła.

24 czerwca 2016. Kolejny dzień i kolejna sensacja archeologiczna. Przy kopaniu rowu pod instalację gazową natrafiono prawdopodobnie na kolejną kryptę na zewnątrz naszego kościoła od strony południowej.

23 czerwca 2016. Podczas usuwania podłoża w zakrystii natrafiono na fragment ceglanej posadzki z bardzo starego materiału.

W godzinach południowych do remontowanej świątyni przybyli archeolodzy reprezentujacy Wojewódzki Urząd Konserwatorski. Po zapoznaniu się ze stanem prac, sporządzono protokół. We wtorek dowiemy sie o końcowych postanowieniach i przyjmiemy dalszy harmonogram prac.

22 czerwca 2016. Komentarz archeologa Pana Mariusza Matyaszewskiego po wczorajszym odkryciu kolejnej krypty zawierajacej 5 pochówków (rodziny Baczyńskich?). Zdjęcie

Rozpoczęto prace przy doprowadzaniu instalacji gazowej na północną ścianę kościoła.

21 czerwca 2016. Odsłaniamy wejście do kolejnej krypty. W godzinach południowych (już po poniższym nagraniu) nastąpił sensacyjny zwrot akcji. Szczegóły we środę.

Archeolodzy ciągle odnajdują wiele starych monet. Na zdjęciu kilka z nich.

20 czerwca 2016. Trwa ręczne wybieranie podłoża (wg zalecenia archeologów). Pani archeolog Jadwiga Jóźwiak nanosi na planie świątyni miejsca istotne archeologicznie.

18 czerwca 2016. Rada Duszpasterska zapoznała się z przebiegiem prac w kościele. Przyjęliśmy harmonogram zbiórek funduszy.

17 czerwca 2016. Zakończyliśmy penetrację krypt. Potwierdzono obecność szczątków ks. Grzegorza Piramowicza i jego matki. Krypta przy nagrobku St. Zbąskiego okazała się pusta. Odkryto 2 kolejne krypty z przodu prawej nawy.

W południe zakończyliśmy prace wspólnym zdjeciem z ekipą programu redaktora Adama Sikorskiego - "Było nie minęło".

16 czerwca 2016. Rano odsłoniliśmy wejście do krypty.

15 czerwca 20106. Rozpoczęto usuwanie podłoża. Wszystkie prace odbywaja sie pod nadzorem archeologicznym.

W pobliżu filarów wyznaczono kilka potencjalnych stanowisk archeologicznych, gdzie znaleziono fragmenty podmurówek, monet czy naczyń liturgicznych ocenianych na XVIIw.

14 czerwca. W dniu dzisiejszym zostanie zakończone usuwanie starej posadzki.

13 czerwca 2016. Rozpoczęliśmy usuwanie posadzki.

10 czerwca. Demontaż rusztowań po zabezpieczeniu ołtarza głównego.

9 czerwca 2016. Wykonawca inwestycji wszedł do wnętrza pustego kościoła. Prace rozpoczęto od zabezpieczania ołtarzy i obrazów.

Po nałożeniu plandeki, o godz.18 w kaplicy odbyła się pierwsza Msza św. Kaplica ma wymiary 12x8 m i jest wielkości głównej nawy kościoła.

6 czerwca 2016. Wynieśliśmy z kościoła wyposażenie ruchome.

31 maja 2016. Rozpoczęliśmy budowę tymczasowej wiaty, w której będą w czasie remontu świątyni odprawiane Msze św.

W ostatnim okresie nasza Parafia otrzymała ostateczne pozwolenie wydane przez Starostwo w Puławach polegajace na wykonaniu zewnętrznej instalacji gazowej oraz wymianie posadzki wraz z ogrzewaniem podłogowym.

W niedzielę 5 marca ks. proboszcz Wiesław Cieszko podzielił się z nami szczególnie radosną informacją.

Po kilku latach starań nasza Parafia otrzymała od Wojewódzkiego Urzedu Konserwatorskiego pozwolenie na realizację inwestycji ogrzewania kościoła (pierwsze podanie zostało złożone 5 lat temu przez ówczesnego ks. administratora Wiesława Pecynę). Kolejnym krokiem będzie złożenie podania o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Puławach.

Otrzymana decyzja, sygnowana przez Pana Dariusza Kopciowskiego zdecydowanie przybliża nas do rozpoczęcia  tak długo oczekiwanej inwestycji.

Liturgia dnia

LUMEN TV

Dofinansowanie projektu

 

Darowizny dla Parafii

Wpłat dokonujemy na poniższy rachunek:

78 8732 0000 0000 6510 2000 0001

Licznik

Dzisiaj 44

Wczoraj 301

W tym tygodniu 1846

W tym miesiącu 3051

Wszystkie 840742

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Klucze dla kamieniarzy

Kościelny:

tel. 508321024