Get Adobe Flash player

Historia parafii

Pierwsza wzmianka o istnieniu drewnianego kościoła w Kurowie pod wezwaniem św. Idziego pochodzi z 1185 r. Natomiast nie zachowały się dokumenty o erekcji parafii. Pierwsza informacja o istnieniu parafii pochodzi z 1452 r. i dotyczy jej uposażenia. Natomiast z 1453 r. pochodzi wiadomość o funkcjonowaniu szkoły parafialnej. W 1460 r. pracuje w parafii czterech mansjonarzy (wikariuszy) i rektor szkoły. Podobnie jak w 1529 r.
 
W 1549 r. biskup krakowski nadał dziesięcinę ze swojej wsi Wielkilas na utrzymanie szpitala kurowskiego (przytułku dla ubogich). Natomiast w 1553 r. wikariusz ks. Mikołaj wprowadził przy poparciu dziedzica kurowskiego Abrahama Zbąskiego nabożeństwo kalwińskie, przekształcając kościół w zbór. Natomiast Jan Bogusław Zbąski w 1628 r. ponownie przywrócił obrządek rzymskokatolicki w kościele kurowskim. Proboszczem został ks. Jan Florkiewicz. W 1644 r. proboszczem był ks. Olszewski. Jednak wspólnota kalwińska funkcjonowała dalej. Upadek wspólnoty nastąpił po najeździe szwedzkim (1655 r.). W tym czasie plebani posiadali tytuł prepozyta. Byli nim ks. Jan Lisiecki a od 1679 r. ks. Stanisław Borysławski, który korzystał z pomocy wikariusza. Dalej funkcjonował przytułek dla ubogich. Kiedy proboszczem był ks. Franciszek Garzyński – biskup krakowski Stanisław Szembek 15 października 1690 r. dokonał konsekracji kościoła parafialnego w Kurowie pod wezwaniem Narodzenia Błogosławionej Dziewicy i Św. Michała Archanioła określając coroczne obchody konsekracji (odpust) na niedzielę przed św. Łukaszem.

W 1749 r. kiedy proboszczem był ks. Michał Szajowski erygowano przy kościele kurowskim stacje drogi krzyżowej. W 1759 r. biskup krakowski Kajetan Sołtyk ustanowił czterech mansjonarzy (wikariuszy).

Dnia 7 czerwca 1775 r. proboszczem Parafii Kurów został ks. Grzegorz Piramowicz (1735 – 1801) urodzony we Lwowie w rodzinie ormiańskiej. Wstąpił do zakonu jezuitów. Był nauczycielem Potockich. Po kasacie zakonu jezuitów został proboszczem w Kurowie. Pozostawał w bardzo dobrych relacjach z Ignacym Potockim.
Był działaczem Komisji Edukacji Narodowej oraz sekretarzem Komisji do Ksiąg Elementarnych, wybitnym pedagogiem, autorem podręczników metodycznych dla nauczycieli. Po III rozbiorze Polski (1795 r.) w 1797 r. został wraz z Ignacym Potockim internowany przez władze austriackie i osadzony w więzieniu.
Po opuszczeniu więzienia został proboszczem w Międzyrzeczu Podlaskim gdzie zmarł.
Pochowano go w podziemiach kościoła w Kurowie.
 
Następcą ks. Grzegorza Piramowicza na probostwie w Kurowie był jego brat ks. Stanisław Piramowicz. Funkcję proboszcza parafii Kurów pełnił w latach 1799 – 1823. został pochowany w podziemiach kościoła w Kurowie. Następnym proboszczem został ks. Wincenty Pieńkowski. W 1853 r. objął funkcję biskupa lubelskiego i wtedy proboszczem parafii Kurów został ks. Franciszek Turski – wikariusz parafii. Obowiązki proboszcza wypełniał do 1873 r. Pochowany został na cmentarzu w Kurowie w pobliżu grobowca Baczyńskich. W latach 1873 – 1883 urząd proboszcza sprawował ks. Michał Pawłowski a od 1883 r. do śmierci w 1906 r. ks. Jan Garbaczewski, również pochowany na cmentarzu w Kurowie. Natomiast ks. Stanisław Siemnicki pełnił funkcję proboszcza w latach 1906 – 1919. To on był pomysłodawcą i inicjatorem założenia orkiestry parafialnej i chóru kościelnego. W latach 1919 – 1925 proboszczem parafii Kurów był ks. Michał Dworzycki. Pełnił jednocześnie funkcję dziekana Dekanatu Kurowskiego. Natomiast od 1925 r. do 1948 r. funkcję proboszcza parafii Kurów pełnił ks. Wincenty Szczepanik.
 
W 1946 r. za jego staraniem powstał Dom Zakonny Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Pierwszy raz do Kurowa przybyły z Przełożoną Wyższą Matką Teklą Domańską dwie Siostry: S. Anna Buczek, i S. Ignacja Owczarek. Zamieszkały na ul. Blich w prywatnym domu. Siostra Anna Buczek została mianowana Przełożoną Domu Zakonnego w Kurowie. Jako pielęgniarka rozpoczęła pracę wśród chorych. Po trzech miesiącach z Blichu siostry przeniosły się na ul. Dworską i zamieszkały w dwóch sąsiednich domach ponieważ liczba sióstr wzrosła. Wśród nowo przybyłych Sióstr były S. Aneta Łabuz, która przygotowywała posiłki dla pozostałych sióstr oraz zajmowała się chorymi, S. Anna Buczek prowadziła przez pewien czas ośrodek zdrowia, S. Jadwiga Przybył utworzyła przedszkole a siostry S. Ignacja Owczarek, S. Janina Bogdanowicz, S. Łucja Strzałkowska i S. Agnieszka Hryń prowadziły katechezę. W 1952 r. siostry otrzymały mieszkanie od ks. proboszcza Stanisława Zawadzkiego w wyremontowanym wikariacie. W tym budynku S. Ignacja Owczarek z S. Zofią Maryniewską prowadziły w latach 1947 – 1962 przedszkole do czasu jego likwidacji przez państwowe władze oświatowe. Poprzednio prowadziły one przedszkole w latach 1946 – 1947 w prywatnym mieszkaniu przy ul. Dworskiej. Oprócz wyżej wymienionych w Kurowie pełniły służbę następujące siostry: S. Angela Szczygieł, S. Zdzisława Słowińska, S. Maura Muszyńska, S. Stefania Zakrzewska, S. Edyta Bożek, S. Wacława Kalinowska, S. Michaela Jankiewicz, S. Teodozja Miziuła, S. Edwarda Domitrz, S. Inocencja Kozak, S. Kolumba Hapka, S. Brunona Scholz, S. Krajewska, S. Anastazja Witkowska, S. Floriana Kowalczyk, S. Rita Masalska, S. Andrzeja Kulik.

W 1978 r. zgromadzenie zakupiło działkę z domem mieszkalnym przy ul. I Armii Wojska Polskiego, jednocześnie powiększając swoją posesję o kilka arów gruntu parafialnego, który został im użyczony.

Z parafii kurowskiej do Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek wstąpiły następujące siostry: S. Rafaela, S. Dominika i S. Inocencja Kozak, S. Teodozja Miziuła, S. Klemensa Sałacińska, S. Kinga Okoń, S. Hiacynta Szeleźniak, S. Renata Wójcicka, S. Wojciecha Lipa, S. Daniela Pawelec, S. Cecyliana Mazurkiewicz, S. Renata Wójcicka. Ponadto do Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek obecnie należy S.Kaczorowska Teresa.
W 2003 r. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek sprzedało swoją siedzibę ks. Edwardowi Kozakiewiczowi. Dom został wyremontowany dużym nakładem kosztów, posesja została ogrodzona płotem , którym wcześniej była ogrodzona działka parafialna. Obecnie mieszka tam były  proboszcz ks. Edward Kozakiewicz.
 
W latach 1948 – 1968 proboszczem parafii Kurów był ks. Stanisław Zawadzki. Zmarł w 1968 r., został pochowany na cmentarzu w Kurowie. Jego następcą został ks. Kazimierz Kustroń, który pełnił funkcję proboszcza w latach 1969 – 1976. Jego następcą został ks. Władysław Siudem, który sprawował urząd proboszcza Parafii Kurów w latach 1976 – 1990. Ks. Władysław Siudem wybudował w latach 1981 – 1982 kaplicę w Dębie. Następnie w 1991 r. jego staraniem i Ks. Edwarda Kozakiewicza została utworzona Parafia Dęba oraz w 1992 r. założony cmentarz parafialny.
W 1990 r. proboszczem parafii Kurów został ks. kan. Edward Kozakiewicz, który sprawował tą funkcję do 2012r. Natomiast od 2010r. do 2012r. administratorem parafii Kurów był ks. kan. Wiesław Pecyna. W 2012 r. kolejnym proboszczem parafii Kurow został ks. Wiesław Cieszko.

Kronikarz Jan Długosz wymienia: miasto Kurów oraz wsie Płonki, Brzozowagać, i Wolica jako wchodzące w skład parafii kurowskiej. W 1709 r. w skład parafii wchodziły: Kurów, Brzozowagać, nowo powstałe wsie Szumów i Paluchów oraz Wolica z dworami Dębiny i Glinnik. Podobnie jak w 1830 r. Natomiast w 1865 r. w skład parafii ponadto jeszcze weszły: część wsi Kłoda, wieś Podburz z młynem oraz Wygoda z karczmą i kilkoma domami. W 1866 r. parafia liczyła 2617 osób a w 1871 r. 3232 osób. Dnia 3 września 1876 r. do parafii Kurów została dołączona nowopowstała wieś Bronisławka. Następnie folwark Józefów i reszta wsi Dęba. W 1897 r. parafia liczyła 4251 osób a w 1913 r. 5020 osób. W 1920 r. czasowo została przyłączona Kolonia Izabelmont oraz Marianka.
W 1929 r. parafia liczyła 3793 osoby. W 1931 r. w granicach parafii wstępuje pięć nowych miejscowości: Choszczów, Kol. Góry Olesińskie, Krupa (Mała Kłoda), Kol. Nowy Dwór i Wólka Nowodworska.
Dnia 3 sierpnia 1925 r. do nowopowstałej parafii Abramów zostały przyłączone Wolica, Glinnik i Kolonia Izabelmont. Przed 1939 r. do parafii Kurów przyłączono Płonki. W 1939 r. parafia liczyła 4893 osoby a w 1948 r. 4878 osób. W 1958 r. włączono do parafii wieś Posiołek – poprzednio w granicach parafii Końskowola. W 1966 r. parafia liczyła 5200 osób.

Do 1991 r. w skład parafii Kurów wchodziły: Bronisława, Brzozowa Gać, Choszczów, Dęba, Kurów, Mała Kłoda, część Łąkoci, Marianka, Wólka Nowodworska, Kol. Nowy Dwór, Płonki, Posiołek, Olesin, Szumów, część Wolicy, Wygoda.

W 1991 r. powstała parafia Dęba. W jej skład weszły odłączone od parafii Kurów: Bronisławka, Choszczów, Marianka, Dęba, Posiołek i Wolica.

Obecnie parafia liczy 4500 osób.

Od początku swego istnienia Parafia Kurów należała do archidiakonatu lubelskiego – diecezji krakowskiej – dekanatu kazimierskiego. Po I rozbiorze Polski w 1772 r. parafia Kurów została włączona w skład diecezji chełmskiej. W 1799 r. został utworzony dekanat w Kurowie.
W 1805 r. papież Pius VII utworzył diecezję lubelską. Dekanat Kurowski funkcjonował do 1819 r., kiedy został reaktywowany dekanat kazimierski. Od 1876 r. parafia Kurów należała do utworzonego dekanatu Nowo–aleksandryjskiego. W 1918 r. ponownie utworzono dekanat Kurowski.
W jego skład weszły parafie: Bochotnica, Garbów, Klementowice, Kurów, Markuszów i Wąwolnica. Dnia 1 stycznia 1935 r. parafie wchodzące w jego skład włączono do dekanatu puławskiego. W 1948 r. parafia Kurów została włączona do dekanatu garbowskiego wraz z parafiami Abramów, Kazimierz, Starościn, Garbów, Markuszów, Nałęczów – Bochotnica i Jastków.

Parafia Kurów dała w czasie dalekim i bliskim wielu kapłanów na służbę Bogu i człowiekowi. Byli to:

- ks. Kazimierz Wójcicki s. Tadeusza i Franciszki zd. Żurkowska (ur. w Kurowie w 1832 r.). wieloletni proboszcz parafii Mełgiew oraz rektor i profesor Seminarium Duchownego w Lublinie, obrońca w sądzie biskupim w Lublinie. Pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w pobliżu kaplicy.

- ks. Szymon Koziejowski (ur. w Kurowie w 1827r.), biskup i administrator diecezji chełmsko – lubelskiej, dziekan Kapituły Katedralnej Lubelskiej i proboszcz parafii Kamionka. Zmarł tam w 1896 r.

- ks. Feliks Szeleźniak (ur. w Kurowie w 1869r.), s. Ignacego i Marianny z Sokolskich. Proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Lublinie (1920-1943) i budowniczy tego kościoła. Prałat i kanonik Kapituły Zamojskiej. Zmarł w Lublinie w 1944r. i został pochowany na cmentarzu na ul. Lipowej.

- ks. Andrzej Zarzyka (ur. w 1910 r. w Wolicy, parafia Kurów), s. Antoniego i Karoliny;

- ks. Władysław Bieńkowski primo voto Bieniek (ur. w Kurowie w 1919 r.), s. Antoniego i Wiktorii z Migdalskich, proboszcz w Ostrowie w pow. włodawskim.

- ks. Stanisław Ginalski, kanonik Kapituły Kolegiaty Janowskiej, proboszcz parafii Włocha. Zmarł 27 października 1954 r. w wieku 65 lat. Podczas wojny więziony przez hitlerowców. Pochowany na cmentarzu w Kurowie.

- ks. Jan Koziejowski (ur. w Kurowie). Był wikariuszem w Garbowie i Jastkowie.

- ks. Stefan Kędzierski (ur. w Kurowie w 1914r.), s. Stanisława i Marianny zd. Szeleźniak. Proboszcz parafii Chodel, Baranów i Parafianka. Zmarł w 1975 r. pochowany na cmentarzu w Kurowie.

- ks. Witold Panecki (urodzony w Kurowie w 1915r.), s. Ignacego i Michaliny z Turskich, proboszcz parafii Łuków Górny powiat hrubieszowski, później posługiwał w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej, zm. w 2001r., pochowany na Starym Cmentarzu w Słupsku;

- ks. Józef Pajurek (ur. w 1914 r. w Kurowie ul. Blich), s. Antoniego i Marianny zd. Mazurkiewicz. Proboszcz parafii Końskowola, następnie administrator i proboszcz parafii Łukowa (1951-1983). Zmarł pochowany na cmentarzu w Kurowie.

- ks. Witold Mazurkiewicz (ur. 13.08.1925 r. w Kurowie), s. Franciszka i Zofii zd. Szeleźniak. Przyjął święcenia kapłańskie w 1948r. Proboszcz w parafii w Lublinie, Szczebrzeszynie i Majdanie Starym. Pełnił również posługę kapłańską w Kazachstanie.

- ks. Roman Bolesławski (ur. w 1920r. w Kurowie), s. Piotra i Stefanii zd. Nastaj. Wikariusz w Chełmie i Tomaszowie, następnie proboszcz w Suścu, Biskupicach i parafii Niemce (1975-1997). Zmarł w 2012r. Pochowany na cmentarzu w Kurowie.

- ks. Stanisław Rukasz (ur. w 1929 r. w Kurowie) s. Bolesława i Michaliny zd. Mazurkiewicz. Pracował jako proboszcz w par. w Ściechowie (1959-1960), Zagórzycy - dzisiaj diec. pelplińska (1961-1965) i Kłodawie (1965-1967). Zmarł 6.12.1967r. Pochowany na cmentarzu w Kurowie.

- ks. Zbigniew Sykut (ur. w 1942 r. w Kurowie), s. Edwarda i Sabiny zd. Rukasz. Proboszcz parafii Kamionka, Kraczewice, Rudno, Abramów. Obecnie na emeryturze.

- ks. Grzegorz Chabros (ur. w 1964 r. w Kurowie), s. Aleksandra i i Teresy zd. Kozak. Pracował jako wikariusz w parafiach w Krasnobrodzie (1990-1996) oraz Miłosierdzia Bożego w Zamościu (1996-2001). Następnie przez 2 lata był kapelanem szpitala w Zamościu. Od 2003 do 2014 r. pełnił funkcję administratora i proboszcza parafii Tyszowce. Obecnie jest proboszczem par. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim (od 2014r.) i dziekanem dekanatu Tomaszów Południe.

- ks. Marek Ludwik Jaworski (ur. w 1964 r. w Kurowie), s. Henryka i Janiny zd. Panecka. Pracował jako proboszcz parafii Świerszczów gm. Cyców. Od 2017r. Jest proboszczem w par. Łubki.

- ks. Dariusz Cieplicki (ur. w 1965 r. w Kurowie), s. Józefa i Krystyny zd. Ostrowska. Pracował w Kraczewicach i Puławach. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 22.04.1999r. Pochowany na cmentarzu w Kurowie.

- O. Mieczysław Polak OSPPE (ur. w 1958 r.). W sierpniu 1986r. wstąpił do zakonu Paulinów. W 1993 otrzymał święcenia kapłańskie. Pełni posługę w zakonie na Jasnej Górze w Częstochowie.

Duszpasterze pracujący w parafii Kurów ( kolejność chronologiczna )

1. Ks. Baranowski Tomasz - 1769 - 1795

2. Ks. Piramowicz Grzegorz - 1775 - 1800

3. Ks. Dąbrowski Klemens – 1777 - 1781

4. Ks. Piramowicz Andrzej – 1794

5. Ks. Piramowicz Stanisław – 1794 – 1823

6. Ks. Zualewicz Michał – 1796

7. Ks. Bukowski Józef – 1803 – 1808

8. Ks. Górecki Jakub – 1803 – 1808

9. Ks. Mianowski Paweł – 1803 – 1806

10. Ks. Krasucki Tomasz – 1808 – 1815

11. Ks. Dobrzyński Józef – 1814 – 1822

12. Ks. Wojakowski Mateusz – 1815

13. Ks. Orłowski Szymon – 1822 – 1827

14. Ks. Pieńkowski Wincenty – 1823 – 1853

15. Ks. Jakubowski Józef – 1829 – 1834

16. Ks. Czubaszek Antoni – 1835 – 1836

17. Ks. Pieńkowski Karol – 1836

18. Ks. Drewnowski Franciszek – 1837 – 1838

19. Ks. Woszczyński Franciszek – 1837 – 1840

20. Ks. Kobierski Jan – 1839 – 1845

21. Ks. Szydoczyński Antoni – 1841 – 1848

22. Ks. Turski Franciszek – 1848 – 1873

23. Ks. Szpott – 1854 – 1859

24. Ks. Padzyński Marcin – 1856

25. Ks. Ulanecki Stanisław – 1860

26. Ks. Jakubowski Józef – 1861 – 1862

27. Ks. Osiński Eliasz – 1862 – 1864

28. Ks. Liniewicz Jan – 1863 – 1864

29. Ks. Pstroszyński Dominik – 1870

30. Ks. Stankiewicz Edward – 1870 – 1877

31. Ks. Jaśkiewicz Roch – 1872 – 1874

32. Ks. Zembrzuski Aleksander – 1875

33. Ks. Piotrowski Benedykt – 1876 – 1877

34. Ks. Jaworowski Ignacy – 1882

35. Ks. Garbaczewski Jan – 1883 – 1906

36. Ks. Kozakiewicz Piotr – 1892 – 1893

37. Ks. Brzóz Hieronim – 1894 – 1897

38. Ks. Boćkowski Stefan – 1898

39. Ks. Łubicki Stanisław – 1900 – 1901

40. Ks. Juściński Melchior – 1902

41. Ks. Kurczyński Michał – 1903

42. Ks. Borzukiewicz Andrzej – 1904

43. Ks. Kwiatkowski Kazimierz – 1905

44. Ks. Winnicki Zygmunt – 1906

45. Ks. Siennicki Stanisław – 1906 – 1919

46. Ks. Kozicki Aleksander – 1908

47. Ks. Walicki Venc. – 1909 – 1910

48. Ks. Rukasz Józef – 1911

49. Ks. Jankowski Edward – 1912 – 1918

50. Ks. Cybulski Henryk – 1919

51. Ks. Dorzycki Michał – 1919 – 1925

52. Ks. Szczepanik Wincenty – 1925 – 1948

53. Ks. Mrozek Marceli – 1934 – 1937

54. Ks. Orłowski Stanisław – 1937 – 1938

55. Ks. Sawicki Stanisław – 1939

56. Ks. Zawadzki Stanisław – 1948 – 1968

57. Ks. Horch Mieczysław – 1956

58. Ks. Krawiec Antoni – 1956 – 1958

59. Ks. Demidowicz Stanisław – 1958 – 1963

60. Ks. Kłopotek Edward – 1963 – 1966

61. Ks. Pawłowski Grzrgorz – 1966 – 1967

62. Ks. Mierzwa Edward – 1967 – 1970

63. Ks. Kustroń Kazimierz – 1968 – 1976

64. Ks. Garmol Marian – 1979 – 1976

65. Ks. Kociołek Zbigniew – 1976

66. Ks. Marian Garmol 1970 – 1976

67. Ks. Zbigniew Kociołek 1977 – 1979

68. Ks. Jan Pysz 1980 – 1982

69. Ks. Jan Pokrywka 1983 – 1989

70. Ks. Józef Błasiński 1990 – 1992

71. Ks. Bogdan Kudelski 1992 – 1993

72. Ks. Andrzej Mizura 1993 – 1994

73. Ks. Stanisław Jaszek 1994 – 1995

74. Ks. Dariusz Maciejewski 1994 – 1995

75. Ks. Zbigniew Kulik 1995 – 1996

76. Ks. Wiesław Cieszko 1996 – 1997

77. Ks. Andrzej Jachimek 1996 – 2001

78. Ks. Robert Młynarczyk 2001 – 2002

79. Ks. Paweł Ziętek 2002 – 2008

80. Ks. Sławomir Kaliszek 2004 – 2005

81. Ks. Tomasz Samolej 2008 – 2008

82. Ks. Lech Rybak 2008 – 2008

83. Ks. Przemysław Świderczuk 2005 2012

84. Ks. Jakub Albiniak  2012 2016

85. Ks. Paweł Turowski  2016 2017
 
86. Ks. Adam Janczara 2017 2019
 
87. Ks. Mariusz Szymaniak 2019 2022
 
88. Ks. Paweł Turowski 2022
 
 
 
żródła:

-  "Dziedzictwo kulturowe gminy Kurów" - Stanisław Wójcicki

-  "Archidiecezja Lubelska 2006"

Liturgia dnia

LUMEN TV

logo lumen tv 200

Dofinansowanie projektu

 

Darowizny dla Parafii

Wpłat dokonujemy na poniższy rachunek:

78 8732 0000 0000 6510 2000 0001

Licznik

Dzisiaj 851

Wczoraj 586

W tym tygodniu 2344

W tym miesiącu 15466

Wszystkie 1084419

Currently are 23 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Klucze dla kamieniarzy

Kościelny:

tel. 508321024