Get Adobe Flash player

17 września wspominamy: Św. Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła

Święty Robert Bellarmin

     Robert Franciszek Romulus Bellarmin urodził się 4 października 1542 r. w możnej rodzinie w Montepulciano (Toskania). Jego matka była siostrą papieża Marcelego II (+ 1555). Kiedy Robert miał 15 lat, w jego mieście jezuici otworzyli szkołę. Robert był jednym z pierwszych jej alumnów. Po jej ukończeniu, mimo początkowego sprzeciwu ojca, w 1560 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po chlubnym ukończeniu studiów filozoficznych w Kolegium Rzymskim (1560-1563) studiował dalej we Florencji (1564-1567) i w Mondovi (1564-1567). Następnie przełożeni wysłali go na studia teologiczne do Padwy, a potem do Lowanium (w Belgii). Po ich ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1570, gdy miał 28 lat. Na uniwersytecie w Lowanium dotychczasowy uczeń został nauczycielem. Pełnił równocześnie przy tamtejszym kolegium funkcję prefekta studiów i dyrektora duchowego. Toczono tam wówczas zażarte dyskusje na temat prawd wiary, atakowanych przez protestantów. Bellarmin brał w nich żywy udział. W tych okolicznościach powstał osobliwy styl jego przemówień i pism o zabarwieniu wybitnie apologetycznym. Tam też powstały pierwsze drukowane pisma Roberta: Wykaz heretyków (Index haereticorum), Konkluzje o sakramentach i O pisarzach kościelnych.

Czytaj więcej...

18 września wspominamy: Św. Stanisław Kostka, zakonnik patron Polski

Święty Stanisław Kostka Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu (obecnie powiat przasnyski). Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina). Krewni rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. Miał trzech braci: Pawła (+ 1607), Wojciecha (+ 1576) i Mikołaja, oraz dwie siostry, z których znamy imię tylko jednej, Anny. Historia nie przekazała nam bliższych szczegółów z lat dziecięcych Stanisława. Wiemy tylko z akt procesu beatyfikacyjnego, że był bardzo wrażliwy. Dlatego ojciec w czasie przyjęć, na których niekiedy musiał bywać także Stanisław, nakazywał gościom umiar w żartach, gdyż inaczej chłopiec może omdleć.
Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Kostkowie przybyli do Wiednia w dzień po śmierci cesarza Ferdynanda, to znaczy 24 lipca 1564 r. Wiedeńska szkoła jezuitów cieszyła się wówczas zasłużoną sławą. Codziennie odprawiano Mszę świętą. Przynajmniej raz w miesiącu studenci przystępowali do sakramentów pokuty i komunii.
Początkowo Stanisławowi nauka nie szła zbyt dobrze. Nie otrzymał bowiem dostatecznego przygotowania w Rostkowie. Pod koniec trzeciego roku studiów należał już jednak do najlepszych uczniów. Władał płynnie językiem łacińskim i niemieckim, rozumiał również język grecki. Zachowały się zeszyty Stanisława z błędami poprawianymi ręką nauczyciela. Pozostały również notatki dotyczące problemów religijnych, jakie poruszano, aby chłopców przygotować także pod tym względem i umocnić ich w wierze katolickiej. Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mógł poświęcić kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Zadawał sobie także pokuty i biczował się. Taki tryb życia nie mógł się podobać kolegom, wychowawcy i bratu. Uważali to za rzecz niemoralną, a Stanisława za "dziwaka". Usiłowali go przekonywać złośliwymi przycinkami "jezuity" i "mnicha", a potem nawet biciem i znęcaniem skierować na drogę "normalnego" postępowania. Stanisław usiłował im dogodzić, dlatego nawet brał lekcje tańca. Nie potrafił się jednak w tym odnaleźć.

Czytaj więcej...

List pasterski KEP na Tydzień Wychowania

ZAMIESZKAĆ RAZEM Z JEZUSEM

 List Pasterski Episkopatu Polski Z Okazji IX Tygodnia Wychowania

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

Już po raz dziewiąty przeżywamy w naszej Ojczyźnie Tydzień Wychowania. W tym roku chcemy przyłączyć się do pierwszych uczniów Jezusa i wraz z nimi zadać naszemu Mistrzowi pytanie: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Czynimy to w pierwszym dniu września, w osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, która była jednym z najtragiczniejszych rozdziałów w historii świata. Trzeba jednak pamiętać, że czas wojny pokazał również, do jakich zwycięstw zdolny jest człowiek. Stu ośmiu męczenników tego okresu wyniesionych na ołtarze to tylko cząstka olbrzymiej liczby osób, które poniosły męczeńską śmierć, dając świadectwo wiary i wielkości człowieczeństwa. Była wśród nich między innymi nauczycielka, bł. Natalia Tułasiewicz, należąca do licznej grupy pedagogów i wychowawców, ofiar II wojny światowej.

Czytaj więcej...

Wąwolnica 2019

   Tegoroczna piesza pielgrzymka do Wąwolnicy wystartowało o godz. 7.00 spod bram naszego kościoła. Po błogosławieństwie ks. proboszcza Stanisława Stępnia i życzeniach dobrej drogi, udalismy się w trasę pod opieką ks. wikariusza Mariusza Szymaniaka. Mimo upału i zmęczenia połykaliśmy dzielnie kolejne kilometry. W tym roku nasza grupa liczyła 430 osób. Radośni i z pieśnią na ustach dotarliśmy do celu po 4 godzinach. Tu każdy mógł się pokłonić cudownej figurce Matki Boskiej Kębelskiej i prosić o łaski dla siebie, znajomych i parafii.

   Ja miałem możność spotkać się z głównym celebrantem uroczystej sumy ks. biskupem sandomierskim Krzysztofem Nitkiewiczem, który przekazał serdeczne pozdrowienia dla naszej parafii. Do zobaczenia za rok.

 Janusz Turski

O zachowaniu się w kościele ... 9 zasad uczestniczącego w katolickiej Mszy św.

 
1. Zachowaj rozmowy na później - podczas liturgii, wokół ciebie ludzie modlą się i słuchają jedynie głosu Boga. Słowo Boga zostaje odczytane, a modlitwy zostają we wspólnocie podczas mszy. Są to rzeczy, które wierni pragną usłyszeć, jeśli rozmawiasz, zakłóci to zdolność skupienia się na Bogu osób wokół ciebie. 
 
2. Ustaw swój telefon na tryb samolotowy i trzymaj w kieszeni - oczywiście, nie jesteś w samolocie, tylko w kościele. Jednak to coś więcej niż zwykły budynek. To miejsce święte, oddzielone, służące do czczenia Boga. Wyciszenie telefonu pomoże uniknąć ci zawstydzających zakłóceń podczas tych cichszych części mszy. W dzisiejszym świecie trudno nam nawet przez godzinę nie patrzeć na nasze telefony, ale z szacunku i czci, proszę, postaraj się powstrzymać od pisania czy używania Internetu, kiedy jesteś w domu Boga.
 
3. Proszę, podejdź po błogosławieństwo, ale nie Komunię Świętą - możesz być zaproszony, aby podczas Komunii Świętej podejść do kapłana i otrzymać błogosławieństwo. Żeby to zrobić, skrzyżuj ręce na piersi, aby ksiądz (tylko ksiądz może udzielić błogosławieństwa w ten sposób) wiedział, że nie podchodzisz po Komunię. Możesz też w tym czasie pozostać w ławce i modlić się. Jest wiele powodów, dla których Kościół prosi osoby, które jeszcze nie otrzymały pierwszej Komunii Świętej, by nie brały udziału w tym świętym sakramencie. Katolicy głęboko wierzą, że Eucharystia jest ciałem, krwią, duszą i boskością Jezusa Chrystusa. Proszę, uszanuj ich wierzenia poprzez nieprzyjmowanie komunii w tym czasie.
 
4. Wypluj gumę, a przekąski zostaw na później - w domu Boga najlepiej zrezygnować z przekąsek, aż do zakończenia liturgii. Jedzenie może bardzo przeszkadzać, kiedy inni próbują utrzymać modlitewne skupienie.
 
5. Nie musisz zgadywać, co się dzieje - możesz śledzić wspólnie mszał. Przeważnie w ławce znajdziesz książeczkę, w której zawarte są czytania, modlitwy i pieśni. A to wszystko, byś mógł śledzić przebieg mszy.
 
6. Siedź. Stań. Klęcz. Powtórz - w tym przypadku najlepiej śledzić osoby obok ciebie i naśladować ich zachowanie.
 
7. Dzieci są mile widziane we wspólnocie, ale bądź świadom ich zachowań - większość osób lubi widok maluchów i dzieci na mszy. Małe zamieszanie, płacz i hałas to nieodzowny element, jeśli chodzi o dzieci. Jeżeli jednak twoje dziecko za często zakłóca spokój, to najlepiej zabrać je na tył kościoła. Pamiętaj, mimo że inni myślą, że jest ono urocze, jest to czas modlitwy i skupienia się na Bogu.
 
8. Ubierz się odpowiednio - w naszej kulturze hołdującej wygodzie i swobodzie czasem zapominamy, że nie powinniśmy wszędzie nosić spodni do dresów i japonek. Jest wiele ważnych wydarzeniach, na których obowiązują pewne zasady, jeśli chodzi o ubiór. Katolicka msza to jedno z nich. Twoje ubrania nie muszą być wyszukane, ale powinny być skromne i wyrażające szacunek dla atmosfery modlitewnej.
 
9. Poczekaj, aż ksiądz wyjdzie, zanim opuścisz kościół po mszy, zaczniesz rozmawiać czy wyjmować telefon - prawdopodobnie zobaczysz ludzi zaczynających wychodzić i przygotowujących swoje rzeczy od razu po komunii, ale to nie oznacza, że nadszedł czas wyjścia. Prawidłowe postępowanie to zaczekać, aż ksiądz wyjdzie i wtedy można iść za jego przykładem.

Pielgrzymka na Pomorze

   W dniach 15-18 sierpnia 2019 nasi parafianie odbyli pielgrzymkę na Pomorze. Pod przewodnictwem Pani Anny Czuchryty zebrała się 61-osobowa grupa pątników. Odwiedziliśmy Włocławek i miejsce tragicznej smierci ks. Jerzego Popiełuszki. Póżniej był Toruń i Msza św. w Bazylice Nowej Ewangelizacji. W słynnej zaś Katedrze Oliwskiej wysłuchaliśmy koncertu organowego. Następnym punktem programu była miejscowość Swarzewo, gdzie znajduje się figurka Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. Ostatniego dnia przybyliśmy do Gietrzwałdu, gdzie w tutejszej Bazylice uczestniczyliśmy we Mszy św. 

   Przez cały czas była piękna pogoda. Radośni i opaleni wróciliśmy w póżnych godzinach nocnych w niedzielę.

Janusz Turski

41. Lubelska Piesza Pielgrzymka Na Jasną Górę

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę to wydarzenie, które od dziesiątków lat mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach. W tym roku wyruszyliśmy już 41. raz, przyświeca nam będ  hasło: „Owocem Ducha jest miłość.”

Wyjście z Lublina odbyło się 3 sierpnia po Mszy św. na placu przed archikatedrą o godzinie 8.30. Lubelska Pielgrzymka przez kilka dni pójdzie w trzech kolumnach, wszyscy pielgrzymi połączą się w połowie drogi na Świętym Krzyżu. Wcześniej, bo już 1 sierpnia, wyszli w trasę pątnicy z Chełma. Z główną kolumną Pielgrzymki połączą się 6 sierpnia w Annopolu. Wędrówka potrwa 12 dni. Do Częstochowy dotrzemy 14 sierpnia. Pielgrzymka liczy w sumie 19 grup. Pątnicy mają do przejścia około 320 kilometrów.

Konferencje w czasie rekolekcji w drodze wygłosi br, Szymon Janowski – kapucyn, odpowiedzialny za spotkanie młodych GOLGOTA MŁODYCH.

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to rekolekcje w drodze. Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie porządku.

 Na trasie tegorocznej pielgrzymki tradycyjnie juz spotkać można pątników z naszej parafii.

Liturgia dnia

LUMEN TV

WEBCAM

 

watykan.jpg - 13,47 kB

 

 

Z kalendarza

Nie ma żadnych świąt w najbliższym czasie

Licznik

Dzisiaj 0

Wczoraj 127

W tym tygodniu 262

W tym miesiącu 2536

Wszystkie 615245

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Klucze dla kamieniarzy

Kościelny:

tel. 508321024